Tekniğin Bilgisine Ulaşmak İçin
Site 15 Mart 2007 tarihinden itibaren 249396 defa ziyaret edilmiştir.
              YARDIM             İLETİŞİM:
kutuphane@mmo.org.tr

Kütüphane Personeli Girişi
Kütüphaneler:
Tarama Kriteri :
Tarama Türü :
Taranacak Alan Seçimi :
Eser Adı Alt Eser Adı Yazar Adı Emek Gecen
Yayıncı Yayın Yılı Konu Dizi Ad
Alt Dizi Ad ISSN ISBN

Her Sayfada Adet Göster
TARAMA İŞLEMİNİ BAŞLATTARA
Basit Tarama Kullanımı:

GENEL BİLGİLER :

<Tarama Kriteri> alanına, ulaşılmak istenilen materyel bilgisini içeren bir veya daha çok kelimeyi giriniz. Tara düğmesine basınız.

Örneğin eser adı "Su ve Toprak Kaynaklarının geliştirilmesi" olan kayıtlı bir doküman arayalım.

<Tarama Kriteri> olarak "Toprak" girilirse ve <Tarama Türü> olarak "...içerir" seçilirse eser ad, yazar ad, konu, yayıncı... gibi alanların içinde "toprak" geçen tüm kayıtlar listelenir.

<Tarama Kriteri> olarak "Su" girilirse ve <Tarama Türü> olarak "...ile başlayan" seçilirse eser ad, yazar ad, konu, yayıncı... gibi alanlarından "su" ile başlayan tüm kayıtlar listelenir.

<Tarama Kriteri> olarak "geliştirilmesi" girilirse ve <Tarama Türü> olarak "...ile biten" seçilirse eser ad, yazar ad, konu, yayıncı... gibi alanlarından "geliştirilmesi" ile biten tüm kayıtlar listelenir.

<Tarama Kriteri> olarak "Su ve Toprak Kaynaklarının geliştirilmesi" girilirse ve <Tarama Türü> olarak "yalnızca girilenin" seçilirse eser ad, yazar ad, konu, yayıncı... gibi alanlardan değeri "Su ve Toprak Kaynaklarının geliştirilmesi" olan tüm kayıtlar listelenir.Bu sorgulamada getirilen kayıt sayısı oldukça sınırlıdır

Bu bölümde <Taranacak Alan Seçimi> yapılmalıdır. Seçilebilecek alanlar soldaki listede verilmiştir. Tüm alanlarda tarama yapmak için <Tümünü Ekle> kullanılır. Soldaki listeden alan işaretleyip <Ekle> ' ye tıklanırsa seçilen alan taranacak alanlar listesine eklenir. Taranacak alanları tekrar oluşturmak için öncelikle var olanları silmek için <Alanları Temizle> bağlantısına tıklanmalıdır.

LİSTE İÇİN TERCİHLER :


<Sıralama Alanı> olarak seçilen alan üzerinden getirilen liste sıralanır.

<Sıralama Türü> sıralamanın büyükten küçüğe (azalan) ya da küçükten büyüğe (artan) olmasını sağlar.

Tarama sonucu 500 adet kayıt bulunmuş olsun. Bu kayıtların bir sayfada gösterilmeye çalışılması gereksiz yavaşlamaya neden olmaktadır. Bunun için ön tanımlı olarak "10" değeri verilmiştir. İsteğe bağlı olarak bu değer arttırılabilir ya da azaltılabilir.

Bu bölümden istenilen düzenlemeler yapıldıktan sonra "TARA" düğmesine basılarak tarama işlemi başlatılır.

LİSTE ÜZERİNDE DOLAŞIM :


4 Bölüme ayrılmıştır. Sol üstte tarama sonucu bulunan kayıt adedi, sağ üstte bulunan kayıtlar toplam kaç sayfada gösterilebileceği ve şu an hangi safyanın gösterildiği bilgisi bulunmaktadır Sol altta Sayfalar arası ileri ve geri hareketler yapılabilmektedir. Sağ altta ise istenilen sayfaya doğrudan ulaşmak mümkündür.

KATALOG BİLGİLERİ :


Listeye getirilen özet bilgilere tıklanarak kayıt detaylarına ulaşmak mümkündür. Kayıt detayları 2 farklı yapıda incelenebilir. Özet Kayıt bilgileri ve Gerçek MARC bilgileri. "MARC Yükle" düğmesine basılarak o kayıta ait marc bilgileri taşınabilir standartta bilgisayarınıza yüklenebilir.

FENİKE KÜTÜPHANECİLİK PROGRAMI
   ©2006, BilTekMer
   www.biltekmer.com